Browsing: 1000 names of lord shiva pdf

108 சிவனின் பெயர்கள் 1அக்ஷய குணாஎல்லையில்லா குணங்களை உடையவன்2அவ்யாய பிரபுஅழிக்க முடியாதவன்3அனகாகுறையில்லாதவன்4அனந்ததிருஷ்டிமுடிவில்லா நோக்கு உடையவன்5அஜாபிறப்பில்லாதவன்6ஆதிகுருமுதல் குரு7ஆதிநாத்முதல் கடவுள்8ஆதியோகிமுதல் யோகி9ஆஷுதோஷ்அனைத்து விருப்பங்களையும் உடனடியாக நிறைவேற்றுபவர்10உமாபதிஉமாவின் கணவன்11ஓம்காராஓம்-ஐ படைத்தவன்12ஔகத்எப்போதும் திருப்தியாக…