Browsing: Grace

அங்காரகன் என கூறப்படும் செவ்வாய் பகவானை வழிப்பட சிறந்த மந்திரம். இம்மந்திரத்தை நாள்தோறும் 27 முறை ஜபித்து வர நல்லது நடக்கும். செவ்வாய் பகவானின் அருளை பெற…