Browsing: Nenjotukilaththal

திருக்குறள் அதிகாரம் 125-நெஞ்சொடு கிளத்தல் Thirukkural adhikaram 125 Nenjotukilaththal குறள் 1241: நினைத்தொன்று சொல்லாயோ நெஞ்சே எனைத்தொன்றும்எவ்வநோய் தீர்க்கு…

Read More