Homeமந்திரங்கள்ஸ்ரீ லலிதா அம்மனுக்கு கூறப்படும் ஸ்ரீ லலிதா த்ரிசதீ ஸ்தோத்ரம்

ஸ்ரீ லலிதா அம்மனுக்கு கூறப்படும் ஸ்ரீ லலிதா த்ரிசதீ ஸ்தோத்ரம்

lalitha trishati pdf lalitha trishati namavali லலிதா சஹஸ்ரநாமம் lyrics in tamil ஸ்ரீ லலிதா திரிசதி நாமாவளி pdf துர்கா திரிசதி lalitha sahasranamam tamil pdf free download  lalitha trishati lyrics in tamil lalitha trishati lyrics in tamil pdf download lalitha trishati stotram lyrics in tamil sri lalitha trishati lyrics in tamil sri lalitha trishati lyrics in tamil pdf hinduismவெள்ளிக்கிழமை என்றாலே அம்பிகையை வழிபட மிக உகந்த நாள். அன்றைய தினம், லலிதா த்ரிஸதீ நாமாவளி, ஸ்ரீ லலிதா சகஸ்ரநாம பாடல் ஆகியவற்றை நாம் உச்சரிக்கும் போது வீட்டில் மங்கலம் பொங்கும். Lalitha Trishati Lyrics: ஸ்ரீ லலிதா த்ரிசதீ நாமாவளி : Lalitha Trishati Navamavali - lalitha trishati namavali stotram chanting benefits : lalitha trishati lyrics in tamil | Samayam Tamil

ஶ்ரீலலிதா த்ரிஸதீ நாமாவளி | Lalitha Trishati Lyrics in Tamil

அக³ஸ்த்ய உவாச —

ஹயக்³ரீவ த³யாஸிந்தோ⁴ ப⁴க³வன்ஶிஷ்யவத்ஸல .
த்வத்த꞉ ஶ்ருதமஶேஷேண ஶ்ரோதவ்யம்ʼ யத்³யத³ஸ்திதத் .. 1..

ரஹஸ்ய நாம ஸாஹஸ்ரமபி த்வத்த꞉ ஶ்ருதம்ʼ மய .
இத꞉ பரம்ʼ மே நாஸ்த்யேவ ஶ்ரோதவ்யமிதி நிஶ்சய꞉ .. 2..

ததா²பி மம சித்தஸ்ய பர்யாப்திர்னைவ ஜாயதே.
கார்த்ஸ்ன்யார்த²꞉ ப்ராப்ய இத்யேவ ஶோசயிஷ்யாம்யஹம்ʼ ப்ரபோ⁴ .. 3..

கிமித³ம்ʼ காரணம்ʼ ப்³ரூஹி ஜ்ஞாதவ்யாம்ʼஶோ(அ)ஸ்தி வா புன꞉ .
அஸ்தி சேன்மம தத்³ப்³ரூஹி ப்³ரூஹீத்யுக்தா ப்ரணம்ய தம் .. 4..

ஸூத உவாச –

ஸமாலலம்பே³ தத்பாத³ யுக³ளம்ʼ கலஶோத்³ப⁴வ꞉ .
ஹயானனோ பீ⁴தபீ⁴த꞉ கிமித³ம்ʼ கிமித³ம்ʼ த்விதி .. 5..

முஞ்சமுஞ்சேதி தம்ʼ சோக்கா சிந்தாக்ராந்தோ ப³பூ⁴வ ஸ꞉ .
சிரம்ʼ விசார்ய நிஶ்சின்வன் வக்தவ்யம்ʼ ந மயேத்யஸௌ .. 6..

தஷ்ணீ ஸ்தி²த꞉ ஸ்மரன்னாஜ்ஞாம்ʼ லலிதாம்பா³க்ருʼதாம்ʼ புரா .
ப்ரணம்ய விப்ரம்ʼ ஸமுநிஸ்தத்பாதா³வத்யஜன்ஸ்தி²த꞉ .. 7..

வர்ஷத்ரயாவதி⁴ ததா² கு³ருஶிஷ்யௌ ததா² ஸ்தி²தௌ.
தச்²ருʼம்ʼவந்தஶ்ச பஶ்யந்த꞉ ஸர்வே லோகா꞉ ஸுவிஸ்மிதா꞉ .. 8..

தத்ர ஶ்ரீலலிதாதே³வீ காமேஶ்வரஸமன்விதா .
ப்ராது³ர்பூ⁴தா ஹயக்³ரீவம்ʼ ரஹஸ்யேவமசோத³யத் .. 9..

ஶ்ரீதே³வீ உவாச –

ஆஶ்வானனாவயோ꞉ ப்ரீதி꞉ ஶாஸ்த்ரவிஶ்வாஸினி த்வயி .
ராஜ்யம்ʼ தே³யம்ʼ ஶிரோ தே³யம்ʼ ந தே³யா ஷோட³ஶாக்ஷரீ .. 10..

ஸ்வமாத்ருʼ ஜாரவத் கோ³ப்யா வித்³யைஷத்யாக³மா ஜகு³꞉ .
ததோ (அ)திகோ³பனியா மே ஸர்வபூர்திகரீ ஸ்துதி꞉ .. 11..

மயா காமேஶ்வரேணாபி க்ருʼதா ஸாங்கோ³பிதா ப்⁴ருʼஶம் .
மதா³ஜ்ஞயா வசோதே³வ்யஶ்சத்ரரர்நாமஸஹஸ்ரகம் .. 12..

ஆவாப்⁴யாம்ʼ கதி²தா முக்²யா ஸர்வபூர்திகரீ ஸ்துதி꞉ .
ஸர்வக்ரியாணாம்ʼ வைகல்யபூர்திர்யஜ்ஜபதோ ப⁴வேத் .. 13..

ஸர்வ பூர்திகரம்ʼ தஸ்மாதி³த³ம்ʼ நாம க்ருʼதம்ʼ மயா .
தத்³ப்³ரூஹி த்வமக³ஸ்த்யாய பாத்ரமேவ ந ஸம்ʼஶய꞉ .. 14..

பத்ன்யஸ்ய லோபாமுத்³ராக்²யா மாமுபாஸ்தே(அ)திப⁴க்தித꞉ .
அயஞ்ச நிதராம்ʼ ப⁴க்தஸ்தஸ்மாத³ஸ்ய வத³ஸ்வ தத் .. 15..

அமுஞ்சமானஸ்த்வத்³வாதௌ³ வர்ஷத்ரயமஸௌ ஸ்தி²த꞉ .
ஏதஜ்ஜ்ஞாதுமதோ ப⁴க்தயா ஹிதமேவ நித³ர்ஶனம் .. 16..

சித்தபர்யாப்திரேதஸ்ய நான்யதா² ஸம்ப⁴விஷ்யதீ .
ஸர்வபூர்திகரம்ʼ தஸ்மாத³னுஜ்ஞாதோ மயா வத³ .. 17..

ஸூத உவாச –

இத்யுக்தாந்தரத⁴தா³ம்பா³ காமேஶ்வரஸமன்விதா .
அதோ²த்தா²ப்ய ஹயக்³ரீவ꞉ பாணிப்⁴யாம்ʼ கும்ப⁴ஸம்ப⁴வம் .. 18..

ஸம்ʼஸ்தா²ப்ய நிகடேவாச உவாச ப்⁴ருʼஶ விஸ்மித꞉ .

ஹயக்³ரீவ உவாச —

க்ருʼதார்தோ²(அ)ஸி க்ருʼதார்தோ²(அ)ஸி க்ருʼதார்தோ²(அ)ஸி க⁴டோத்³ப⁴வ .. 19..

த்வத்ஸமோ லலிதாப⁴க்தோ நாஸ்தி நாஸ்தி ஜக³த்ரயே .
ஏநாக³ஸ்த்ய ஸ்வயம்ʼ தே³வீ தவவக்தவ்யமன்வஶாத் .. 20..

ஸச்சி²ஷ்யேன த்வயா சாஹம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வானஸ்மி தாம்ʼ ஶிவாம் .
யதந்தே த³ர்ஶனார்தா²ய ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வீஶபூர்வகா꞉ .. 21..

அத꞉ பரம்ʼ தே வக்ஷ்யாமி ஸர்வபூர்திகரம்ʼ ஸ்த²வம் .
யஸ்ய ஸ்மரண மாத்ரேண பர்யாப்திஸ்தே ப⁴வேத்³த்⁴ருʼதி³ .. 22..

ரஹஸ்யநாம ஸாஹ்ஸ்ராத³பி கு³ஹ்யதமம்ʼ முனே .
ஆவஶ்யகம்ʼ ததோ(அ)ப்யேதல்லலிதாம்ʼ ஸமுபாஸிதும் .. 23..

தத³ஹம்ʼ ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி லலிதாம்பா³னுஶாஸனாத் .
ஶ்ரீமத்பஞ்சத³ஶாக்ஷர்யா꞉ காதி³வர்ணான்க்ராமன் முனே .. 24..

ப்ருʼத²க்³விம்ʼஶதி நாமானி கதி²தானி க⁴டோத்³ப⁴வ .
ஆஹத்ய நாம்னாம்ʼ த்ரிஶதீ ஸர்வஸம்பூர்திகாரணீ .. 25..

ரஹஸ்யாதி³ரஹஸ்யைஷா கோ³பனீயா ப்ரயத்னத꞉ .
தாம்ʼ ஶ்ருʼணுஷ்வ மஹாபா⁴க³ ஸாவதா⁴னேன சேதஸா .. 26..

கேவலம்ʼ நாமபு³த்³தி⁴ஸ்தே ந கார்ய தேஷு கும்ப⁴ஜ.
மந்த்ராத்மகம்ʼ ஏதேஷாம்ʼ நாம்னாம்ʼ நாமாத்மதாபி ச .. 27..

தஸ்மாதே³காக்³ரமனஸா ஶ்ரோதவ்யம்ʼ ச த்வயா ஸதா³ .

ஸூத உவாச –

இதி யுக்தா தம்ʼ ஹயக்³ரீவ꞉ ப்ரோசே நாமஶதத்ரயம் .. 28..

.. இதி ஶ்ரீலலிதாத்ரிஶதீஸ்தோத்ரஸ்ய பூர்வபீடி²கா ஸம்பூர்ணம்.

ந்யாஸம்

அஸ்ய ஶ்ரீலலிதாத்ரிஶதீ ஸ்தோத்ரநாமாவலி꞉ மஹாமந்த்ரஸ்ய ப⁴க³வான் ஹயக்³ரீவ ருʼஷி꞉,
அனுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீலலிதாமஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ தே³வதா,
ஐம்ʼ பீ³ஜம், ஸௌ꞉ ஶக்தி꞉, க்லீம்ʼ கீலகம்,
மம சதுர்வித⁴ப²லபுருஷார்தே² ஜபே (வா) பாராயணே விநியோக³꞉ ..

ஐம்ʼ அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம்ʼ நம꞉ .
க்லீம்ʼ தர்ஜனீப்⁴யாம்ʼ நம꞉ .
ஸௌ꞉ மத்⁴யமாப்⁴யாம்ʼ நம꞉ .
ஐம்ʼ அநாமிகாப்⁴யாம்ʼ நம꞉ .
க்லீம்ʼ கநிஷ்டி²காப்⁴யாம்ʼ நம꞉ .
ஸௌ꞉ கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம்ʼ நம꞉ ..

ஐம்ʼ ஹ்ருʼத³யாய நம꞉ .
க்லீம்ʼ ஶிரஸே ஸ்வாஹா .
ஸௌ꞉ ஶிகா²யை வஷட் .
ஐம்ʼ கவசாய ஹும்ʼ .
க்லீம்ʼ நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் .
ஸௌ꞉ அஸ்த்ராய ப²ட் .
பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ..

த்⁴யானம்

அதிமது⁴ரசாபஹஸ்தாமபரிமிதாமோத³ஸௌபா⁴க்³யாம் .
அருணாமதிஶயகருணாமபி⁴னவகுலஸுந்த³ரீம்ʼ வந்தே³ ..

லம்ʼ இத்யாதி³ பஞ்சபூஜா

லம்ʼ ப்ருʼதி²வ்யாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பி³காயை க³ந்த⁴ம்ʼ ஸமர்பயாமி .
ஹம்ʼ ஆகாஶாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பி³காயை புஷ்பை꞉ பூஜயாமி .
யம்ʼ வாய்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பி³காயை குங்குமம்ʼ ஆவாஹயாமி .
ரம்ʼ வஹ்யாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பி³காயை தீ³பம்ʼ த³ர்ஶயாமி .
வம்ʼ அம்ருʼதாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பி³காயை அம்ருʼதம்ʼ மஹாநைவேத்³யம்ʼ நிவேத³யாமி .
ஸம்ʼ ஸர்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பி³காயை ஸர்வோபசாரபூஜாம்ʼ ஸமர்பயாமி

இன்றைய ராசிபலன் | Today rasi palan பார்க்க கிளிக் செய்யவும்

மேலும் பல ஆன்மீக தகவல்களுக்கு Telegram சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.

கூகுள் நியூஸில் ஆன்மீக தகவலை பாலோ செய்யவும்

அண்மை வெப் ஸ்டோரி களை காண கிளிக் செய்யவும்: – Web story


இதையும் படிக்கலாமே

Latest

ஶ்ரீலலிதா த்ரிஸதீ, ஶ்ரீலலிதா த்ரிஸதி, lalitha trishati stotram lyrics, lalitha trishati stotram in tamil pdf download, lalitha trishati meaning in tamil, lalitha trishati lyrics in sanskrit, Lalitha Trishati Lyrics, lalitha trishati in tamil mp3 free download, lalitha trishati benefits in tamil, lalitha trishati 300 names tamil pdf

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular